Tên đó làm bộ khảo nghiệm chơi game bài liên minh

Tên đó làm bộ khảo nghiệm trình độ hiểu biết của Nguyễn Chiến Vi Nguyễn Chiến Vi nhân tố giác vụ án Mai Sử mà được thăng quan lên nên hắn đã thuộc lòng Mai sử, nhưng bây giờ nghe Võ Hà Băng hỏi tới Tài Đại cùng Thường Ngộ Xuân sử dụng vũ khí gì hắn không thể trả lời được đành tươi cười nói:- Ty chức tài sơ học thiển không hiểu được xin đại nhân chỉ điểm cho.Võ Hà Băng đánh bài câu cá nhơn nhơn đắc ý mỉm cười đáp:
– Bọn ngươi chỉ là người chỉ biết đánh bài đổi tiền rồi đọc những sách chết thì những chuyện tương tự thế này hiểu làm sao được? Ta nói cho ngươi hay Tài Đại tướng quân nguyên là Nhạc Phiêu gia chuyển thế sử dụng cây Hồng rồi lưng đeo bao nhiêu là cây Lan Nham tiễn .Tên đó dừng lại chút rồi tiếp:

Tên đó làm bộ khảo nghiệm chơi game bài liên minh

– Còn Thường tướng quân là hậu thân trong thời Ta Quy . Ngài sử thanh Trư bát xà mâu lại đánh bài trên mạng phi thường mà không người địch nổi.Tiếp theo Võ Hà Băng đem sự tích đại tướng Từ và Thường cả phá quân Nguy thế nào thuật lại cho Nguyễn Chiến Vi nghe.Thiên cố sự này Võ Hà Băng đã được nghe ở miệng thầy đồ kể lại dĩ nhiên nhiều chỗ hoang đường mà ít phần trung thực.
Nguyễn Chiến Vi vẫn quỳ dưới đất nghe Võ Hà Băng nói chuyện cổ tích lâu quá nên đầu gối tê chồn rất khó chịu hắn muốn làm vừa lòng Võ Hà Băng nên liền giả bộ chăm chú lắng tai nghe ra chiều thích thú lại luôn miệng ca ngợi sự thông minh của gã. Hắn phải gắng gượng đánh bài câu cá vs cho tên đó kể hết chuyện mới nói:


– Đại nhân thấy nhiều hiểu rộng mà trí nhớ phi thường khiến cho ty chức khâm phục vô cùng! Tài Đại và Thường Ngộ Xuân là các vị công lao quá lớn nên khi chết đi Chu Nguy Chư phong cho các vị ấy .Võ Hà Băng ngắt lời:- Vị quân sư đó là Lạ Bàn Ân nên giỏi các văn bản .Ngài biết những việc bao nhiêu năm về trước và mấy năm về sau.
Tên đó đánh bài uno rồi nói thao thao bất tuyệt về tài năng thông thiên triệt địa rồi cơ mưu quỉ khốc thần sầu của Lạc Bàn Ân . Tên đó còn nói đến lúc điều khiển binh sĩ đánh trận ngồi trong trướng mà phát lệnh ra ngoài bao nhiêu dặm như thể nào, tưởng chừng tên đó cũng hiện diện trong trong quân lúc lâm trận.

Leave a Reply