Em phải thức bao nhiêu đêm để chơi game bài liêng: Em phải thức bao nhiêu đêm, và em phải đếm bao nhiêu