Dùng người nên chú ý đến tài năng

Tướng quân Micheal cũng từng có những cấp dưới như vậy. Bọn họ sẵn sàng hi sinh để phục tùng, quả là những con người trung thành. Nhưng khi làm việc, bọn họ lại làm không tốt.

>> Xem thêm: Địa điểm chọn mua bán xe và kinh nghiệm mua xe bán tải

Vậy làm sao để có thể tìm được những người vừa trung thành, lại vừa có tính sáng tạo và tích cực? Micheal đã xúc động nói: “Người tài hữu dụng nhưng không hảo dụng. Nô tài hảo dùng nhưng lại không hữu dụng”. Thế nên, ông ta thích những người cấp dưới có sự kết hợp giữa người tài và người hầu.
Ngoài ra, có nhiều kẻ không có nhiều tài cán, nhưng ngoài mặt thì ra vẻ là người có năng lực, tỏ ra là người trung thành đáng tin cậy. Loại người này rất nhiều, ví dụ như Dịch Nha, Kiên Điệu, Khai Phương là những thủ hạ của Tể Hằng Công; hay như Triệu Cao, kẻ luôn ở bên Tần Nhị Thế…

Xem thêm: Kinh nghiệm lựa chọn xe tải phù hợp kinh doanh
Vị lãnh đạo nào cũng đểu mong muốn tìm được những người ngoan ngoãn phục tùng mình, luôn nói những lời bợ đỡ cho mình. Nếu bạn là lãnh đạo thì nên chú ý, điều quan trọng khi dùng người là dùng tài năng của anh ta chứ không phải những lời gièm pha. Đây là điều mà tướng quân của đội quân Bắc Phạt Trương Tác Lâm hiểu rất rõ. Trong vấn để dùng người, có lúc ông cũng nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Khi văn nhân Vương Vĩnh Giang đến nhờ cậy ông, ông cho rằng văn nhân đều là những người vô dụng đích đến thì chạy đẩu tiên”. Thấy vậy, “túi khôn” của ông là Viên Kim Khải đã nói nhỏ với ông: “Vĩnh Giang là người tài trong thiên hạ, tướng quân đừng vì một chút không vừa ý mà làm hỏng đại sự”. Trương Tác Lâm tiếp nhận ý kiến của Viên Kim Khải, thu dùng Vương Vĩnh Giang. Lúc đầu, Vương Vĩnh Giang do không được Trương Tác Lâm trọng dụng nên đã lấy điển cố trong lịch sử “Lưu Bị chậm đối đãi Bàng Thông” và làm thơ biểu thị sự bất mãn của mình. Những câu thơ đó đã truyền đến tai Trương Tác Lầm.

 

Leave a Reply