Ðồng thời ông xoay tay đánh bài dân gian

Hoàng Đông quật dọc tẩu xuống vai Vương Nhi chỉ còn ba gang liền đột nhiên dừng lại hỏi:
– Sao thế? Nắu ở trên giang hồ gặp phải đối thủ mà người ngớ ngẩn như vậy thì còn chi cái tay kia nữa?
Tuy lời nói ra chiều trách mắng, nhưng nét mặt vẫn mỉm cười.
Vương Nhi dạ một tiếng rồi hạ thấp vai bên tả xuống, từ từ xoay mình lại đi quanh lại phía sau phụ mẫu, tiện thấy cái chổi lông để trên kỷ trà, chàng liền cầm lấy đâm vào vai ông. Ðó chính là chiêu Hoa khai kiến đao.
Hoàng Đông gật đầu cười nói:
– Thế mới phải chứ!
Ðồng thời ông xoay tay lại dùng dọc tẩu trả đánh bài đổi thẻ cào lại bằng chiêu “Giang đao lộng địch”.
Vương Nhi phấn khởi tinh thần, chàng chiết giải bằng chưởng “Tử đại đông lai”.
Hai cha con cùng nhau làm đến năm chục chiêu rồi Hoàng Đông cầm dọc tẩu phóng lẹ điểm nhẹ vào dưới vú Vương Nhi.
Vương Nhi đỡ đòn không kịp, cánh tay phải bị đau, cây chổi lông gà chàng không nắm giữ được nữa đành để rớt xuống sàn.

Ðồng thời ông xoay tay đánh bài dân gian

Hoàng Đông cười nói:
– Hay lắm! Hay lắm! Trong vòng một tháng hơn, ngày nào cũng tiến bộ khá đấy. Thế là bữa nay ngươi chiết giải thêm được năm chiêu nữa.
Rồi ông quay lại ngồi xuống ghế lấy thuốc bỏ vào tẩu nói:
– Bình nhi! Nói cho ngươi hay: bữa nay trong tiêu cục có chuyện không buồn bao.
Vương Nhi quẹt lửa cho phụ thân hút thuốc rồi hỏi:
– Chắc gia gia lại đón được một món đồ lớn?
Hoàng Đông lắc đầu cười đáp:
– Chỉ lo tiêu cục mình không đủ người làm vậy, chứ đánh bài đổi thẻ trên iphone không sợ thiếu hàng. Ta e rằng hàng đưa đến nhiều mà mình không dám chịu hết.
Ông thở ra một làn khói thuốc dài, nói tiắp:


– Vừa rồi Lý tiêu đầu từ Giang Sương đưa tin về cho hay. Dư quán chủ chùa Tùng Phong thuộc phái Thanh Thành ở Tứ Tây đã thu lễ vật của chúng ta đưa
Vương Nhi mới nghe mới nghe đến mấy tiếng Tứ Tây, “Dư quán chủ” đã giật nảy mình lên hỏi thêm
– Thu lễ vật của chúng ngươi ư?
Hoàng Đông đáp:
– Công việc trong tiêu cục trước nay ta không nói đánh bài đổi thẻ cào trên điện thoại cho Bình Phong nghe, nên Bình nhi không hiểu. Bình nhi dần dần tuổi đã lớn khôn, gánh nặng của gia đình sẽ đặt lên vai Bình Phong. Vậy từ nay công việc trong tiêu cục, Bình nhi cần để cho hiểu biết. Hài tử! Tiêu cục của chúng ta đã truyền xưa. Một là nhờ tiếng tăm của tổ phụ hôm trước để lại.

Leave a Reply