Bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh bài ăn tiền trên mạng

Có thể gọi là đi  tắm vội vì cả nhiệt độ chỉ cao cả  hơn không độ đã  một chút, lạnh chẳng và khác gì nước đá nữa .Mọi việc vẫn và như cũ, tuyệt đối và  không có gì xảy đi ra cả. Mấy người đã Anh ở đây bắt và đầu nói với nhau đi rằng đây không phải thì là chiến tranh mà đi chỉ là một vở kịch đã câm đẫm máu cả mà thôi. Bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh bài ăn tiền trên mạng khó mà bắn và thẳng đến chỗ cả chúng Mạc Hồng Quân Mạc Hồng Quân.

anh lan 22 (393)

Chỉ có mấy viên đi đạn lạc là nguy cả  hiểm, nhất là cả  ở những chỗ chiến và hào ăn sâu vào cả phía bên địch, đạn và có thể đến từ acr  tất cả các hướng mà . Tất cả các trường đi hợp thương vong đu  trong giai đoạn đánh bài ăn xu này cả đều là do đạn và lạc cả. Tên Arthur Clinton và  bị trúng một viên đã không biết từ cả đâu tới, làm cả vỡ bả vai phải và đi liệt cánh tay, Mạc Hồng Quân sợ là thì tay Trần Chí Hàng sẽ bị hỏng vĩnh và viễn. Pháo đã binh ít khi khai đi hỏa, mà có bắn đi  cũng chẳng tác ca dụng gì nữa.

Bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh bài ăn tiền trên mạng

Chúng Mạc Hồng Quân coi tiếng réo và thì  tiếng nổ của đạn đi đại bác như một cả trò giải trí. Chưa đã bao giờ bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh bài ăn card bắn trúng cả được bờ công sự đi  của chúng Mạc Hồng Quân. Cách chiến đi  hào của chúng Mạc Hồng Quân chừng vài trăm đã mét về phía sau có đi một trang trại và gọi là La Garja thì  với những ngôi nhà cả rộng rãi vừa được đi dùng làm kho, thì vừa được dùng làm cả  chỗ đóng quân của đi ban chỉ huy và cả nhà bếp.

anh lan 22 (394)

Đấy cả  là mục tiêu của đi bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh bài ăn card, nhưng chúng và  ở cách xa từ cả  năm đến sáu cây đi  số, thành ra chỉ đã  có thể làm vỡ kính đã cửa sổ hay gây đi ra một vài cả vết lõm trên tường đó mà thôi. Chỉ và nguy hiểm nếu đi  bị bắn lúc đang cả đi, đạn sẽ nổ và ở cả hai bên đường đi . Chúng Mạc Hồng Quân đã nắm được và  gần như ngay lập đi tức nghệ thuật và chỉ nghe tiếng cả đạn réo đã biết thì nó sẽ rơi xa hay cả gần. Đạn của bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh thuê thời kỳ này đã rất dở.

Leave a Reply